הרה"ג ציון חוברה שליט"א המלחמה הגדולה על שמירת העדה

קטע מדברי הרה"ג ציון חוברה שליט"א אשר נשא את דבריו במסיבת חנוכה של הת"ת התימני, צולם באולם אפיריון חנוכה תשס"ח

קרא עוד
המלחמה נגד יוון לא נגמרה

מצות נר חנוכה, מצוה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו, על הניסים שעשה, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל, או מוכר כסותו; ולוקח שמן ונרות, ומדליק

קרא עוד
נר חנוכה מצווה חביבה

מה החביבות המיוחדת במצוות נר חנוכה. כולנו אוהבים מצוות ושמחים במצוות. אתרוג נאה סוכה נאה ורחבה מצה טעימה עם מעדני יום טוב. אבל העשיר זוכה והעני רואה וקצת מקנא. במצוות מחצית השקל כולם שווים. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.

קרא עוד
באנו חושך לגרש

זכינו ולאחר אלפיים שנות גלות, עם ישראל חזר לאדמתו. המוני העולים ובמיוחד התימנים יראים ושלמים עלו לציון לחונן עפר הארץ להמשיך את שליחות העם היהודי בארצנו הקדושה. אך כאן חיכו להם אנשי הממסד הכפרני מנהיגי המדינה המשכילים המתיוונים, הפועלים להקים מדינה על פי תרבות יוון. שאיפתם להיות עם חופשי בארצנו, חופשי מתורה וממצוות.

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות