באנו חושך לגרש

באנו חושך לגרש - המלחמה לא נסתיימה.

זכינו ולאחר אלפיים שנות גלות, עם ישראל חזר לאדמתו.
המוני העולים ובמיוחד התימנים יראים ושלמים עלו לציון לחונן עפר הארץ להמשיך את שליחות העם היהודי בארצנו הקדושה.
אך כאן חיכו להם אנשי הממסד הכפרני מנהיגי המדינה המשכילים המתיוונים, הפועלים להקים מדינה על פי תרבות יוון. שאיפתם להיות עם חופשי בארצנו, חופשי מתורה וממצוות.

העולים פוזרו במחנות ואוהלים, הילדים נלקחו לקיבוצים ולבתי ספר חילונים. השפילו את ההורים ורמסו את התורה ואת השבת בכח החוקה הנעורה מתורה, המשטרה ובית המשפט.
היה נראה כי המתייוונים מנצחים, כי יראי ה' מעטים ואין קולם נשמע והממסד והמשפט והחוקים כמנהג הגויים. אלפים ורבבות עזבו את התורה והלכו אחרי תרבות הגויים ממשיכי היוונים. חילולי שבת שירים ומחולות מעורבים, ספורט לימוד מדעים ופילוסופיה יוונית, וכבר היינו ככל הגויים עם גנבים ופושעים. ראש הממשלה דאז ב.ג. יון, אמר בעוד כמה שנים כבר לא יהיו דתיים במדינה.
אך היו שרידים יראי ה', הם הם ממשיכי המכבים הגיבורים. חשו להציל את העדה הקדושה לעמוד בפרץ לעצור המגפה, ולקיים את התורה. הקימו ישיבות ומוסדות ללימוד התורה, מחנות קדושים להבדל מן הטועים התועים, ללכת בדרכי אבות קדושים וטהורים.
חלפו השנים ובארץ גדל דור חדש על חשכת תרבות יוון חיים ככל הגויים. אך הנה החלו בודדים ואחריהם רבים להמשך אל אור התורה וחיי היהדות העתיקה. החלטה גמלה בליבם אני יהודי, אני שייך למחנה נאמני ה'. התחילה תנועת התשובה, צעירים משנים דרכי חיים ועולים להצטרף למחנה המכבים. התרבו מוסדות התורה ובתוכם מתימן יבוא ות"ת מבשר טוב, לקבל הנערים להראות להם את האור שבתורה. לעלות על דרך האמת העולה בית ה'. להקים בית יהודי לחנך הבנים והבנות בדרכי אבות, אשריהם ואשרי חלקם.
כואב לנו, אך לא כולם זכו. יש עדיין אחים יקרים, רבים וטובים יודעים ומעריכים את דרך האבות הקדושים, מאמינים בחי העולמים, אך שבויים בשגרת החיים של תרבות היוונים. משועבדים לצלמים ולמכשירים לסרטים ובילויים, אין להם זמן לתורת חיים.


ישיבת מתימן יבוא

מבלי להתבונן בהיותם בחשכת יוון, הם מדליקים את הנרות והם חוגגים את ניצחון האור על החושך... בו הם נמצאים.

מתתיהו קרא: מי לה' אלי.
יהודי היודע את האמת ומאמין באלוהי ישראל, שייך למחנה הקדוש, עם הנצח, אור לגויים. כל שעליו לעשות להחליט לחיות כיהודי מאמין. להתקרב אל הנאמנים ולהתרחק ולהתנתק מתרבות יוון המנסה לכבוש את העם היהודי. להצטרף ללוחמים הגיבורים ממשיכי המכבים, בשמירת שבת כשרות וקיום המצוות ולברך ולהודות שלא עשני גוי.
בהצלחה.

אתר זה נבנה באמצעות